menu close menu

Photo Gallery

Shree Santram Mandir Nadiad
Shree Santram Shakha Mandir

   SAKARVARSHA MAHOTSAV 2015
   SAKARVARSHA SHREE SANTRAM MANDIR UMRETH 2009
   SHREE SANTRAM MANDIR RADHU
   INDEPENDENCE DAY
   SAKARVARSHA KALSAR 2010
   SHREE SANTRAM MANDIR PADRA
   DEV DIWALI 2011
   SAKARVARSHA 2010
   SHREE SANTRAM MANDIR PACCHEGAAM
   DEV DIWALI VARAD
   SHREE SANTRAM MANDIR CHAKLASI SAKARVARSHA 2012
   SHREE SANTRAM MANDIR KOYLI
   SOJITRA
   SHREE SANTRAM MANDIR VADODRA
   SHREE SANTRAM MANDIR KARAMSAD
   VARAD SHIKHAR PRATISTHA MAHOTSAV
   SHREE SANTRAM MANDIR UMRETH
   SHREE SANTRAM MANDIR KALSAR
   SKARVARSHA AT SHREE SANTRAM MANDIR PADRA 2012

Shree Santram Dari(s)
Shree Santram Bhakt Samaj
Shree Santram Mandir's Events
Humanitarian Activities